De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Streektaal in de Taalkamer

In De Museumfabriek is een unieke Taalkamer gevestigd. In deze bijzondere ruimte binnen Het Grote Verhaal wordt aandacht geschonken aan alle vormen van de Nedersaksische taal, waar ook de Twentse streektaal deel van uitmaakt. 

Taal is de basis van elke communicatie

In Nederland is er op dit moment, mede door soaps als Van Jonge Leu en Oale Groond in het Twents en Baas Boppe Baas in het Fries, veel aandacht voor streektaal in het bijzonder. In de Taalkamer maakt het publiek op eigentijdse manier kennis met de Taal van Twente in de context van het hele Nedersaksisch taalgebied, hetgeen het grootste taalgebied van Europa is. Er is aandacht voor de plaats van de Twentse taal in de samenleving, de boeiende verschillen in het gebruik van de streektaal tussendorpen of steden, wetenschappelijke onderzoeken naar streektaal en de grammaticale achtergronden ervan.


Ontdek taal met behulp van videofilms, objecten en geluidsfragmenten

In de Taalkamer maak je kennis met de verscheidenheid van de Nedersaksische taal en de unieke eigenschappen ervan. Verder worden verschillende fragmenten getoond van kerkdiensten in de streektaal, het dialectprogramma Dialectpad of de reclamespotjes 'Twents doar is niks mis met'. En natuurlijk is er een uitgebreide collectie van boeken en ander documentatiemateriaal van de Twentse Taal.