De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Vacature: twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor twee van de grootste musea in Oost Nederland. Rijksmuseum Twenthe is een kunstmuseum met een collectie van de late middeleeuwen tot heden en De Museumfabriek is een multidisciplinair stedelijk museum waar het draait om creativiteit, innovatie en meedoen. 

Beide musea hebben dezelfde missie die ze elk op geheel eigen wijze invullen: “Van alle kwaliteiten die wij bezitten is de verbeelding de meest menselijke. Het is de verbeelding die ons kunstwerken schenkt, verhalen vertelt, een verleden creëert, waarden vormt en houvast biedt. In een tijd waarin alles razendsnel verandert en waarin oude zekerheden wankelen is de verbeelding, meer dan ooit, van groot belang. Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek bestuderen, presenteren en stimuleren de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.”


WIJ ZOEKEN
TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT


De Raad houdt integraal toezicht op het bestuur van de beide musea en richt zich daarbij op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en de op de realisatie van de jaarplannen anderzijds. De Raad richt zich daarbij naar de belangen van de twee musea, hun maatschappelijke doelstellingen en relevante belanghebbenden. Daarnaast fungeert de Raad als sparringpartner voor de bestuurder en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. De Raad heeft de taken verdeeld door middel van twee commissies die rapporteren aan de gehele Raad van Toezicht:


• De Auditcommissie: financieel beleid, begroting en jaarrekening

• De Remuneratiecommissie: beloning, jaargesprekken, werving bestuurder (werkgeverschap bestuurder)


De RvT bestaat uit 5 leden. Op dit moment zijn er twee vacatures.


Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

• Affiniteit met de culturele sector

• Ervaring met toezichthouden en inzicht in taken, verantwoordelijkheden RvT en bestuurder

• Kennis en ervaring met kritische succesfactoren, continuïteit en doelmatigheid van maatschappelijke organisaties

• Fungeert als sparringpartner en klankbord van de bestuurder en neemt daarbij een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht

• Heeft een onafhankelijke kritische opstelling en kan op proactieve en doortastende wijze kritische vragen stellen

• Beschikt over een relevant netwerk regionaal en/of nationaal

• Is bekend met en onderschrijft de Cultural Governance Code

• Beschikt over het vermogen om het beleid van de stichtingen en het functioneren van de bestuurder te toetsen

• Is voldoende beschikbaar


Profiel financiën

Voor deze positie zoeken we een kandidaat met ruime financiële kennis en ervaring, bijvoorbeeld als financieel directeur of accountant. De twee musea hebben elk een eigen financiële verantwoording. Naast de rol in de Raad van Toezicht wordt dit lid voorzitter van de Auditcommissie. Kenmerken voor het financiële profiel zijn:


• Ruime financiële ervaring in een professionele organisatie

• Financieel deskundig en met kennis en ervaring op het gebied van ICT, risicomanagement en vastgoed

• In staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een ondernemende visie en onderkent reële kansen en zakelijke mogelijkheden

• Kijkt door cijfers heen en stelt zich op als klankbord op financieel gebied

• Kennis van overheidsfinanciering en fondsen is een pré.


Profiel ondernemerschap & innovatie

Twente is een ondernemende en innovatieve regio. Beide musea hebben in hun beleid vastgesteld dat zij bij willen dragen aan de groei en bloei van deze regio en zij willen zich in sterke mate verbinden met het bedrijfsleven en nieuwe technologieën. Van musea wordt daarnaast steeds meer een ondernemende opstelling verwacht. Marktdenken is een belangrijke strategische pijler. Dat is de reden om op dit gebied ook in de Raad van Toezicht voldoende expertise te hebben. Voor deze positie zoeken we een ondernemer of strateeg met kennis op het gebied van innovatief denken en ondernemen. Kenmerken voor het profiel ondernemerschap & innovatie zijn:


• In staat om mee te denken hoe de relatie musea en bedrijfsleven te versterken en ondernemersdrive en marktdenken te stimuleren.

• Kennis van en affiniteit met ontwikkelingen/innovaties op het gebied van digitalisering en technische innovaties op het gebied van bedrijfsvoering, presentatie en marketing

• Beschikt over een duidelijke visie hoe musea nieuwe technologieën kunnen toepassen.

• In staat om vanuit de toezichthoudende rol op inspirerende wijze voeding te geven aan de discussie over musea in de komende decennia.


Inzet

De functie is onbezoldigd. Een reiskostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Er wordt een inzet verwacht van vier tot zes vergaderingen per jaar. Daarnaast is er een aantal vergaderingen van de auditcommissie. Benoeming is voor een termijn van vier jaar, een tweede termijn behoort tot de mogelijkheid.

De Raad van Toezicht streeft in de samenstelling diversiteit na. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een kandidaat die complementair is ten opzichte van de overige leden in de Raad van Toezicht.


Interesse

U kunt uw interesse kenbaar maken voor één van de posities in de Raad van Toezicht door uw motivatie en CV voor 25 januari in te sturen aan : vacature@rijksmuseumtwenthe.nl.

Voor vragen of meer informatie kunt u een mail sturen aan: vacature@rijksmuseumtwenthe.nl.