De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Hulp bij collectiebeheer

Wilt uw organisatie ook ondersteuning van een experts op het gebied van collectiebeheer? Het HCO, De IJsselacademie en Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek hebben de handen ineen geslagen om erfgoedorganisaties in Overijssel van advies te voorzien voor vragen rondom collectiebeheer. 

Kleine musea, historische verenigingen en oudheidkamers kunnen zich aanmelden voor een voucher. Eén voucher staat gelijk aan een advies door één van de experts van de HCO, de IJsselacademie en Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek . Het advies kan gaan over collectiebeheer, depots, vrijwilligersbeleid, presentatie of een andere vraag waar de organisatie tegenaan loopt.


Tegelijkertijd is deze ‘voucher-regeling’ een manier om de ondersteuningsbehoeften van erfgoedorganisaties in kaart te brengen. De behoeften worden teruggekoppeld aan de Provincie Overijssel, zodat zij weten wat er speelt en hier acties op kunnen ondernemen.


Hoe werkt het?

U doet een aanvraag door het invullen van het aanvraagformulier. Vervolgens beoordeelt het projectteam of uw organisatie in aanmerking komt voor deelname. Wanneer u in aanmerking komt, neemt de onderzoeker contact met u op voor een intakegesprek. Deze intake kan telefonisch plaatsvinden of bij u op locatie. Tijdens dit eerste gesprek gaat de onderzoeker verder in op uw vraag, om te achterhalen wat de behoeften van uw organisatie zijn. Wanneer uw vraag helder is, zal de onderzoeker u in contact brengen met de juiste expert.


De expert komt bij u op locatie en gezamenlijk maakt u een plan van aanpak. Vervolgens brengt de expert het plan ten uitvoer. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het geven van een advies over restauratie en behoud van de collectie, of over de omgang met vrijwilligers.

Achteraf vindt er een evaluatie plaats tussen de expert en de deelnemer.


Wie kunnen aanvragen?

Kleine musea, historische verenigingen en oudheidkamers (in bezit van een collectie en gevestigd in Overijssel) kunnen een aanvraag doen voor een voucher. Voor een overzicht van de criteria, klik hier.


Wilt u meer informatie of aanspraak maken op een voucher?

U kunt zich aanmelden voor een voucher door het formulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hinke Stallen, via: h.stallen@historischcentrumoverijssel.nl