De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Voorwaarden familiejaarkaart 

De familiejaarkaart 2019 geeft een kalenderjaar recht op gratis entree tot De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe voor maximaal 2 volwassenen en 3 kinderen.

De Familiejaarkaart 2019 kan worden aangeschaft bij de museumkassa van Rijksmuseum Twenthe of De Museumfabriek. Met het invullen van het formulier machtigt u Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek om tot wederopzegging jaarlijks in week 2 per automatische incasso de bijdrage voor de Familiejaarkaart voor dat jaar ad €20,- af te schrijven van uw bankrekening. Automatische verlening van de Familiejaarkaart kan opgezegd worden door voor 31 december 2019 een mail te sturen naar servicecentrum@rijksmuseumtwenthe.nl. Vanaf 1 januari 2020 is de familiejaarkaart €24,- per kalenderjaar.