De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Lezing over Roofvogels

  • DATUMDonderdag 21 november 2019
  • TIJD20:00
  • LOCATIEDe Museumfabriek

Op 21 november vertelt Peter Waardenburg over in Twente voorkomende roofvogels als Havik, Sperwer, Wespendief en Rode Wouw. Ook gaat hij in op de effecten van menselijke activiteiten als recreatie en landbouw op de Buizerd. Na de pauze wordt een film over de Buizerd vertoond.

Vóór de pauze maken we kennis met Buizerd, Havik, Sperwer, Wespendief en Rode wouw. 5 soorten die in Twente voorkomen in wisselende aantallen en met wisselend broedsucces.

In de zeventiger jaren spitste het onderzoek zich toe op de effecten van recreatie op vestiging en broedsucces van de Buizerd. Het onderzoek werd aan beide zijden van de grens uitgevoerd, om de effecten van verwachte verschillen in recreatiedruk te meten. Dat leverde onverwachte resultaten op. Het onderzoekgebied besloeg in de eerste jaren 104 km² en vond plaats van 1974 tot 1983.


Een muizen- en mollenetende vogel als de Buizerd heeft het rond de eeuwwisseling moeilijk gehad, toen veel van zijn jachtgebied veranderde van grasland in maïsakkers. Vooral direct over de grens, waar meer dan in Twente "Grünlandumbruch" plaats vond, heeft de Buizerdpopulatie een gevoelige klap gekregen. In Twente heeft de buizerdstand zich goed kunnen herstellen. Het onderzoek daarnaar heeft plaatsgevonden in de jaren 2010 tot 2012.

Omdat honderden hectares bos doorzoeken een behoorlijke inspanning vereist, zijn de accenten de laatste jaren verlegd. Onder andere door meer tijd te besteden de Rode wouw, die in Twente maar zo af en toe broedt.


Na de pauze wordt de door Peter Waardenburg in de zeventiger en tachtiger jaren gemaakte film: "een jaar bij de Buizerd" vertoond.


Informatie

De lezing wordt op donderdagavond 21 november gegeven in De Museumfabriek van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vrienden van De Museumfabriek/Rijksmuseum Twenthe en leden van KNNV hebben op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis toegang, voor niet-leden bedraagt de entree €5,00. Dit is incl. koffie/thee.

  • DATUMDonderdag 21 november 2019
  • TIJD20:00
  • LOCATIEDe Museumfabriek