De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Frankenstein komt naar RMT en Museum Boerhaave

Rijksmuseum Twenthe en Museum Boerhaave starten een meerjarige samenwerking rond het thema ‘mens en technologie’. In het programma ‘Frankenstein – uit hoeveel vlees en bloed bestaat de toekomstige mens? - stellen de twee musea zich pregnante vragen op het gebied van de ontwikkeling van de bionische mens en gaan voor antwoorden, discussies en tegenspraak te rade in de werelden van wetenschap en kunst. Partijen in de samenleving die het onderwerp aangaat zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten.

In 1818 debuteerde de Engelse schrijfster Mary Shelley, 20 jaar oud, met een spraakmakende roman: Frankenstein or the Modern Prometheus. Tweehonderd jaar na de creatie van Victor Frankensteins kunstmatige mens heeft het morele conflict dat Shelley destijds meesterlijk schetste niets aan kracht ingeboet. Ook nu botsen nieuwsgierigheid en vooruitgangsgeloof met een diepgewortelde menselijke angst voor technische vernieuwing. Onze tijd kenmerkt zich door het razende tempo waarmee nieuwe technologieën ons overspoelen. Enerzijds vestigen we onze hoop op innovatie en zijn we trots op onze vindingrijkheid. Anderzijds is er de permanente vrees om 21ste-eeuwse monsters van Frankenstein te baren.


Wat is er nog mens aan de mens van de toekomst? Hoe verandert de technologische vernieuwing ons wezen? Welke wereld staat ons te wachten? Welke risico’s kleven aan de innovaties van morgen? Kunnen we die überhaupt inschatten? Is een samensmelting tussen mens en techniek onafwendbaar? Gaan de innovaties die wij bedenken ons intellectueel overvleugelen? Met deze vragen gaan Museum Boerhaave en Rijksmuseum Twenthe vanaf dit najaar aan de slag. De grote kick-off van 'Frankenstein' is het Frankenstein Festival op 6, 7 en 8 november van dit jaar, om in 2018 de gebundelde kennis op het gebied van onderzoek, collectie en publieksactiviteiten uit te dragen in overzichtstentoonstellingen in zowel Leiden als Enschede.


‘Project Frankenstein’ ging vandaag, op 20 juli 2015, officieel van start. Museumdirecteuren Dirk van Delft (Museum Boerhaave) en Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe) ondertekenden daartoe een overeenkomst. De collecties van beide musea, en de aanwezige expertise, vullen elkaar uitstekend aan. Maar het ligt nadrukkelijk in de bedoeling dat partners van elders in de samenleving aanhaken. Kennisinstellingen, de industrie, ondernemers, kunstenaars, ontwerpers, uitvinders – iedereen is uitgenodigd om mee te doen! In hun rol van initiatiefnemers bieden Rijksmuseum Twenthe en Museum Boerhaave daarvoor het podium.


Op 6, 7 en 8 november 2015 doet ‘Project Frankenstein’ voor het eerst van zich spreken tijdens het Frankenstein Festival in Enschede. Het thema zal op een netwerkbijeenkomst met internationale partners aan de hand van lezingen, interviews en discussies worden geïntroduceerd als een breed publieksprogramma met workshops, tentoonstellingen, debatten, films en documentaires. Waarna in 2016 en 2017 onderzoeksprojecten en activiteiten, zoveel mogelijk uitgevoerd met partners uit de samenleving, hun beslag zullen krijgen. Pop-up-tentoonstellingen, symposia, debatten, documentaires, videoblogs en magazines brengen de resultaten in beeld. Met twee overzichtstentoonstellingen in 2018 als finale.


Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de Geneeskunde. Doel is het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap in Nederland te versterken. Het museum betrekt daartoe een divers publiek bij zijn unieke collectie, die het verhaal vertelt van vijf eeuwen innovatie in Nederland. Altijd zoekt Museum Boerhaave met zijn activiteiten aansluiting bij de actualiteit. 


Rijksmuseum Twenthe is het museum van de verbeelding. Het museum neemt je mee op een wonderlijke wandeling over de soms duizelingwekkende paden van kunst, cultuur en weten. Het is het museum van de verbeelding van onze ideeën, kennis, twijfels, verwonderingen en verwachtingen. Rijksmuseum Twenthe is het enige museum in Noord- en Oost-Nederland dat het complete verhaal van de kunst kan tonen. Daarmee draagt het bij aan een innovatief en cultureel klimaat in Oost-Nederland.  
blog comments powered by Disqus