De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Informatie voor scholen

Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) maakt cultuuronderwijs voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aantrekkelijk, op maat gemaakt en vaak op locatie. Van erfgoed tot media en van workshop tot project. RCE is een samenwerking van Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek en Tetem. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en aanbieden van een nóg rijker palet aan cultuur-educatieve activiteiten.

Door een bundeling van denkvermogen en daadkracht ontstaan niet alleen praktische voordelen op het gebied van professionalisering, logistiek en boekingen, maar vooral ook inhoudelijke kansen. Zo kan de cultuurhistorische kennis van De Museumfabriek gecombineerd worden met de kunsthistorische kwaliteiten van Rijksmuseum Twente en de nieuwe technologische capaciteiten van Tetem. De samenwerking is mede gericht op innovatieve educatievormen die aansluiten bij het snel veranderende onderwijsveld.


In het educatiecluster staan verbeelding, innovatie en creativiteit in het onderwijs centraal. Het programma is geïnspireerd door mediakunst en actuele tentoonstellingen en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed en cultuur en onderwijs. Het samengaan van de drie instellingen is inmiddels een succes gebleken: meer dan 50.000 leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs volgden in het schooljaar 2015-2016 een culturele workshop of activiteit via RCE.


De behoefte van het onderwijs aan cultureel aanbod gericht op de digitale beeldcultuur is groot. In aansluiting op deze vraag heeft RCE een aantal nieuwe leerlijnen en workshops ontwikkeld. Deze zijn met name gericht op digitale media, nieuwe technieken, verbindingen tussen kunst en techniek en de 21st Century Skills.


21st Century Skills

Binnen het onderwijsaanbod van RCE staan de ‘21st Century Skills’ centraal. Creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, digitale geletterdheid, zelfregulering en sociale en culturele vaardigheden worden gestimuleerd en ontwikkeld. Op creatieve en plezierige wijze worden verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden gestimuleerd. Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw!


RCE is acceptant van de CJP Cultuurkaart.


Aanbod


Kijk voor meer informatie en het complete educatie-aanbod op www.roombeekcultuurpark.nl

Roombeek Cultuurpark Educatie wordt mede mogelijk gemaakt door: