De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek van groot belang. In dit document vindt u onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen. Uw gegevens zijn bij ons veilig en wij gebruiken gegevens op een zorgvuldig wijze.


De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een personeels- en ledenadministratie. Deze eisen zijn:

• toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens

• juist en nauwkeurig bijhouden van de betreffende persoonsgegevens

• beveiligen van de persoonsgegevens

• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen persoonsgegevens

• uitsluitend gebruik van de persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.


Conform de AVG is het Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek toegestaan persoonsgegevens te verwerken; categorie Bijzondere vereisten, vrijgestelde categorieën van verwerkingen (paragraaf 1): verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek allemaal doen om informatie te verwerven en hoe we deze bewaren en gebruiken.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek verwerken persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt of die zijn verkregen doordat u, zakelijk of privé, gebruik maakt van onze faciliteiten en/of diensten. De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

• Naam, adres, woonplaats

• Naam organisatie (indien van toepassing)

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Factuur/zakelijk adres (indien van toepassing)

• Betalingsgegevens (indien van toepassing)

• Geslacht

• Geboortedatum (indien van toepassing)

• Bezoekgegevens

• IP-adres (indien van toepassing)


Met welk doel verwerken we gegevens

Deze gegevens worden gevraagd en verwerkt om u informatie toe te sturen per post of per e-mail om u op de hoogte te blijven houden van onze activiteiten, tentoonstellingen en evenementen. Een ander doel is het afhandelen van de overeenkomst die is gesloten en de daaraan verbonden facturatie uit te voeren. Uw bezoek aan het museum met uw pas wordt geregistreerd. Gegevens worden daardoor gebruikt voor de interne bedrijfsvoering.


De AVG schrijft ons voor dat wij deze "persoonsgegevens" alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen met welk doel wij dat doen. Dit leest u hieronder. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor het leveren van onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat noodzakelijk is. 


Inzamelpunten van gegevens

Als museum verzamelen wij gegevens uit een aantal bronnen:

• Bezoekersontvangsten

• Aanmeldformulieren voor een lidmaatschap (Museumvrienden), nieuwsbrieven en activiteiten

• Reacties op digitale uitnodigingen

• Onze social-media kanalen

• Commerciële verhuur en boekingen 

• Bruikleenovereenkomsten

• Personeels- en vrijwilligerscontracten


Bezoekers  

Er zijn bezoekersvoorwaarden waarin we bezoekers wijzen op de gedragsregels die van toepassing zijn in onze musea.


Marketing en website(s)

Wij willen u graag informatie verstrekken over activiteiten, aanbiedingen, nieuwe tentoonstellingen of evenementen. Dit doen wij via verschillende kanalen:

• per post

• per e-mail

• via social media


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie. Alle uitingen zijn voorzien van een mogelijkheid u daarvoor af te melden. 


Contactformulier, nieuwsbrieven en serviceberichten

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice blijven trainen om nog beter te worden.


U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Hierin leest u nieuws, evenementen, inhoudelijke verhalen en informatie over onze huidige en toekomstige programmering. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Servicemails versturen we aan u als dienstverlening. Als u deze mails niet wenst te ontvangen, dan kun u zich op ieder moment voor deze e-mails afmelden via de afmeldlink die u onderaan onze e-mails kunt vinden.


Informatie op onze websites

Op de websites www.rijksmuseumtwenthe.nl en www.demuseumfabriek.nl informeren we u over onze tentoonstellingen, activiteiten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt met zorg samengesteld, maar de juistheid, actualiteit, nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de getoonde informatie en van de informatie waarnaar op de website wordt verwezen kan niet door ons worden gegarandeerd. Ook kunnen we niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Rijksmuseum Twenthe of De Museumfabriek kan op elk moment informatie op de website wijzigen of aanvullen, hiervoor hoeft zij geen voorafgaande mededeling te verzenden.


Informatie van derden op de website(s)

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Rijksmuseum Twenthe of De Museumfabriek worden u als extra dienstverlening aangeboden en opgenomen in de websites. Hoewel we erg selectief zijn over de informatie van derden op onze websites en over de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook kunnen wij niet instaan voor de kwaliteit van de producten en diensten die daarop worden aangeboden. Rijksmuseum Twenthe of De Museumfabriek geven geen enkele garantie, zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van toegang tot of gebruik van deze websites, dan wel voor de toegang of het gebruik van informatie, producten of diensten van derden. De hyperlinks en verwijzingen worden u slechts aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.


Websitebezoek

Rijsmuseum Twenthe en De Museumfabriek houden via haar website algemene bezoekersgegevens bij, zoals het tijdstip waarop u onze website(s) heeft bezocht. Ook worden gegevens opgeslagen, die uw browser automatisch meestuurt. Deze gegevens gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op onze website(s) te analyseren en te verwerken. Op deze manier zijn we in staat verbeteringen van de websites te realiseren. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen voor gebruik van onze dienstverlening (bijvoorbeeld het printen van uw adres op een brief), nooit voor eigen gebruik. In onze digitale uitingen zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen sluiten we met iedere partner die uw persoonsgegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website(s) en om de inhoud van advertenties zoveel mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren en interesses worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.


Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses en de website(s) blijven verbeteren.


Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website(s) gebruiken, zodat we het gebruik van de website(s) kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.


Social media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken de inhoud van onze website(s) via social media te delen. Dit kan door middel van een aantal zogeheten social media buttons. Van de volgende social mediakanalen hebben wij buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

YouTube


Uitschakelen en verwijderen cookies

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via de eigen browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kan doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe cookies uit te schakelen.


Links

Op onze website(s) kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.rijksmuseumtwenthe.nl of www.demuseumfabriek.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Collecties en Archieven

Als museum bewaren we persoonlijke gegevens ten behoeve van collectiebeheer en archieven. Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn er voor instellingen die onder de Archiefwet vallen een aantal uitzonderingen gemaakt in de Uitvoeringswet AVG. Persoonsgegevens in relatie tot collectie bruiklenen worden volgens overeenkomst verwerkt en bewaard.

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of vernietiging van de gegevens tegen te gaan. Binnen de organisatie zijn gecontracteerde medewerkers en vrijwilligers op functiebasis geautoriseerd om bepaalde gegevens in te zien, te verwerken en/of te verwijderen. Voor onze websites maken we gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.


Bewaren, inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doeleinden. Afhankelijk van het doel worden gegevens minimaal zes maanden tot maximaal zeven jaar bewaard. We volgen hier uiteraard de wettelijk gestelde normen die van toepassing zijn. Daarbuiten zullen we gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen of volledig anonimiseren, en niet langer verzamelen. Dit heeft geen verdere gevolgen voor uw gebruik van onze website; de informatie op de website is dan nog steeds bereikbaar.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van uw hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@rijksmuseumtwenthe.nl of privacy@demuseumfabriek.nl We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben

• het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

• intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens

• uw gegevens anonimiseren; zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot uw als persoon


Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Voor bijvoorbeeld volledige inzage in uw gegevens is het maken van een afspraak noodzakelijk. Bij deze afspraak moet u zich kunnen legitimeren.


Informatie en klachten

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben binnen onze organisatie een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die verantwoordelijk is voor de privacy en toeziet op de correcte verwerking van persoonsgegevens: de heer R. Koning. Heeft u vragen over uw privacy of de verwerking van uw gegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@rijksmuseumtwenthe.nl of privacy@demuseumfabriek.nl.


Wijzigingen privacybeleid

Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Klacht indienen over de verwerking van uw gegevens

Allereerst vinden we het heel vervelend, dat u niet tevreden bent over de verwerking van de persoonsgegevens door Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek. We zouden graag uw klacht willen ontvangen, zodat wij een oplossing kunnen bieden. Mocht u van mening zijn dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Contactgegevens

Rijksmuseum Twenthe 

Lasondersingel 129 – 131

7514 BH Enschede 

privacy@rijksmuseumtwenthe.nl


De Museumfabriek

Het Rozendaal 11

7423 XG Enschede

privacy@demuseumfabriek.nl


Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 juli 2018