De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

ANBI en Steunfonds

De Museumfabriek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het museum belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Geefwet: Extra giftenaftrek culturele instellingen

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de gedane giften aan culturele instellingen. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.


De doelstellingen van Stichting De Museumfabriek:

Zoals beschreven in onze statuten: De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis omtrent en het behoud van de culturen van stad en land in Twente, in het bijzonder voor wat betreft de archeologie, de geschiedenis, de volkskunde, de taal, het dialect, de kunst, de natuur en het landschap.

De directeur/bestuurder heeft een de beloning conform de CAO van de gemeente Enschede en de leden van de Raad van Toezicht krijgen buiten de vergoeding van de gemaakte onkosten geen vergoeding.


Naam van de Instelling:

Stichting Steunfonds TwentseWelle

Het RSIN/fiscaal nummer

8014.92.506


Contactgegevens

Stichting De Museumfabriek

Het Rozendaal 21

7523 XG Enschede

Telefoonnummer: +31 (0)53 - 2012099

Email: info@demuseumfabriek.nl

Website: www.demuseumfabriek.nl

Het RSIN/fiscaal nummer: 029.48.217


Doelstellingen Stichting Steunfonds TwentseWelle:

Zoals beschreven in onze statuten: De stichting heeft ten doel: - het financieren van en anderszins mogelijk maken van speciale activiteiten of projecten ten behoeve van museum “TwentseWelle” in het bijzonder indien deze activiteiten of projecten niet uit de algemene middelen kunnen worden bekostigd; - het verstrekken van garanties aan derden in verband met overeenkomsten die de stichting: Stichting De Museumfabriek, met zetel te Enschede, aangaat op cultureel en/of educatief gebied, zoals garanties in het kader van tentoonstelling.


Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek

Dhr. drs. J.W. Boomkamp, voorzitter

Dhr. mr. dr. E. Helder, vice-voorzitter

Mevr. drs. J. Kiers

Mevr. I. Kleinsman

Dhr. B.J.H. Vos ba

Dhr. A.J. Voskamp


De leden van het bestuur krijgen buiten de vergoeding van de gemaakte onkosten geen vergoeding.


Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017