De Museumfabriek

Directie en Medewerkers

Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek werken vergaand samen. Er is één directie, één operationele organisatie en één Raad van Toezicht. De musea werken vanuit één visie, die ze verschillend invullen. 

Directie

Arnoud Odding (directeur-bestuurder)


Directiesecretariaat 

Evelien Hein

Margret van der Veer


Afdeling Publiek

Nikki Olde Monnikhof (hoofd)


Josien Beltman (conservator moderne en hedendaagse kunst)

Lotte van Es (medewerker museale producties)

Paul Knolle (conservator oude kunst)

Quirine van der Meer Mohr (projectleider museale producties)

Thijs de Raedt (projectleider museale producties)

Loes Schippers (educatie)

Jasmijn Weener (projectleider museale producties)

Martine Zwarteveen (educatie)


Afdeling Twentelab

Edwin Plokker (hoofd)


Ruud ter Beeke (collectieadministratie)

Henk Wim van Dorssen (collectiebeheer)

Jos Grundel (collectiebeheer en museale producties)

Astrid Hage (collectiebeheer)

Harry Nijhuis (consulent streektaal)

Ingeborg Smit (restaurator)

René Smudde (kenniscentrum en digitale museum)


Afdeling Bedrijfsvoering

René Koning (hoofd)


Melinda Geesing (administratie)

Hans van Penderen (gebouwbeheer/installaties)

Roy Terpstra (hoofd beveiliging)

Wendy Steffens (administratie)

Werner Switters (facilitaire zaken)

Sybren Wijnia (facilitaire zaken/ automatisering)


Afdeling Marketing & Development

Helma Hoving (hoofd)


Menekse Akkavim (duty manager)

Isabelle ten Asbroek (duty manager)

Karin Bakker (grafisch vormgever)

Jurgen Firing (duty manager)

Karin Jongenelen (marketing & pr)

Wilma Tempelman (marketing & pr)


===========

Educatie

Wij werken samen met Rijksmuseum Twenthe en TETEM kunstruimte in Roombeek Cultuurpark Educatie. Voor alle informatie over educatie verwijzen wij naar de website.


Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek zijn beide een stichting die wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht beoordeelt of dit op verantwoorde wijze gebeurt. 

Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek

Dhr. drs. J.W. Boomkamp, voorzitter

Dhr. mr. dr. E. Helder, vice-voorzitter

Dhr. drs. M.J.A. Altink

Dhr. mr. G.J. Jansen

Mevr. I. Kleinsman

Mevr. drs. J. Kiers