De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Directie en Medewerkers

Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek werken vergaand samen. Er is één directie, één operationele organisatie en één Raad van Toezicht. De musea werken vanuit één visie, die ze verschillend invullen. 

Directie

Arnoud Odding (directeur-bestuurder)


Directiesecretariaat  & HR

Evelien Hein

Margret van der Veer


Afdeling Publiek

Nikki Olde Monnikhof (hoofd)


Josien Beltman (conservator hedendaagse kunst)

Paul Knolle (conservator oude kunst)

Thijs de Raedt (conservator oude en moderne kunst)


Jasmijn Weener (projectleider museale producties)


Mia van Jeveren (educatie)

Loes Schippers (educatie)


Wilma Tempelman (marketing & communicatie)


Nieneke Elsjan (design)Afdeling Twentelab

Edwin Plokker (hoofd)


Ruud ter Beeke (kenniscentrum)

René Smudde (kenniscentrum)


Jos Grundel (collectiebeheer en museale producties)

Astrid Hage (collectiebeheer)

Ingeborg Smit (restaurator)


Erik van der Velde (activiteiten)


Werner Switters (facility)

Jurrie Horstman (facility)

Robert Lubbers (facility)Afdeling Bedrijfsvoering

René Koning (hoofd)


Melinda Geesing (administratie)

Mirjam Nijkamp (administratie)

Wendy Steffens (administratie)


Hans van Penderen (gebouwbeheer/installaties)

Mart Smits (gebouwbeheer)

Roy Terpstra (hoofd beveiliging)


Sybren Wijnia (ICT)


Afdeling Service & Development

Frans Schuitemaker (hoofd)


Menekse Akkavim (duty manager)

Isabelle ten Asbroek (duty manager)

Jurgen Firing (duty manager)

Margriet van Abbe

Hennie Vels===========

Educatie

Wij werken samen met Rijksmuseum Twenthe en TETEM kunstruimte in Roombeek Cultuurpark Educatie. Voor alle informatie over educatie verwijzen wij naar de website.


Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek zijn beide een stichting die wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht beoordeelt of dit op verantwoorde wijze gebeurt. 

Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek

Dhr. drs. J.W. Boomkamp, voorzitter

Dhr. mr. dr. E. Helder, vice-voorzitter

Mevr. I. Kleinsman

Mevr. drs. J. Kiers

Dhr. B.J.H. Vos ba

Dhr. A.J. Voskamp