De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Het Twentse 'Rijks' en 'Stedelijk' zijn samen!

Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle werken vanaf 2016 intensief samen. Er is nu één directie, één operationele organisatie en sinds 1 januari 2017 ook één Raad van Toezicht. De museumstichtingen zijn zelfstandige rechtspersonen met hun eigen doelstellingen, begrotingen en verplichtingen. Voor het publiek bleven er twee musea.

De inhoudelijke meerwaarde

Beide musea werken vanuit één visie. Eén visie die ze verschillend invullen. Voor allebei geldt dat ze de menselijke verbeelding centraal stellen. Het is de verbeelding die ons verhalen vertelt, een verleden creëert, waarden vormt, kunstwerken schenkt en houvast biedt. In een tijd waarin alles razendsnel verandert en waarin oude zekerheden wankelen is de verbeelding, meer dan ooit, van groot belang. Museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe bestuderen, presenteren en stimuleren de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.


Museum TwentseWelle ontwikkelt zich tot een veelzijdig museum waar de menselijke verbeelding in de volle breedte gepresenteerd wordt. Rijksmuseum Twenthe is een kunstmuseum dat beschouwelijk is en dat belangrijke tentoonstellingen organiseert voor een landelijk publiek.

In TwentseWelle draait het om de kennis, het experiment en het meedoen. Rijksmuseum Twenthe stelt de intuïtie van de kunstenaar centraal. En daarmee vullen beide musea elkaar perfect aan, want als iets onze westerse cultuur in de afgelopen 300 jaar vaart heeft gegeven dan is het wel het voortdurende samenspel tussen ratio en intuïtie, tussen verlichting en romantiek. Museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe zijn als de Yin en Yang van onze cultuur. 


De stedelijke regio Twente

In het advies dat de Raad voor Cultuur recent uitbracht aan de Minister van OCW krijgt Rijksmuseum Twenthe veel lof toegezwaaid over de wijze hoe het museum zich de laatste jaren ontwikkelde tot één van de meest innovatieve musea van Nederland en voor de wijze hoe het museum zich met de regio heeft verbonden en juist daarmee de nationale relevantie van het museum heeft versterkt.

 

Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle zijn beide nauw verbonden met de geschiedenis van de Twentse regio. Het is daarnaast de blik op de wereld die de musea met elkaar gemeenschappelijk hebben. En de bijdrage die ze willen leveren aan de maatschappij en in het bijzonder Twente. Twente is getransformeerd van een industriële naar een creatieve samenleving. De beide musea staan hier middenin. Ze nodigen uit, werken samen en delen hun kennis met bezoekers, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Ze vormen een strategische pijler voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig Twente, zowel economisch als sociaal-cultureel. 


Zo biedt deze samenwerking extra kansen aan Twente om zich in de komende tijd als een innovatieve, high tech regio te profileren. Dat komt naadloos overeen met één van de belangrijkste adviezen van de Raad voor Cultuur. Rijk, provincies en gemeenten moeten de krachten bundelen bij het stimuleren van onderscheidende kwaliteiten in zogenaamde 'stedelijke regio's'. Met de samenwerking sorteren Museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe dus voor op het advies van de Raad voor Cultuur om het landelijk cultuurbeleid beter te laten aansluiten op de kwaliteiten van de stedelijke regio Twente.


Directie en toezicht

Arnoud Odding wordt directeur-bestuurder van beide instellingen en Helma Hoving, die in de afgelopen tijd al interim directeur was van Museum TwentseWelle, wordt adjunct-directeur met als speciale verantwoordelijkheid de integratie te begeleiden tot één slagvaardige organisatie.


Arnoud Odding