De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Roombeek Cultuurpark-instellingen in 2016 opnieuw populair

In 2016 ontvingen Tetem, TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe samen meer dan 180.000 bezoekers. Daaronder waren ruim 60.000 leerlingen en studenten van het primair en voortgezet onderwijs die deelnamen aan een van de educatieprogramma’s van het Roombeek Cultuurpark Educatiecluster. 2016 was het eerste volledige, operationele jaar van dit uiterst succesvolle samenwerkingsverband.
Wilja Jurg, directeur Tetem: ‘Onze innovatieve educatievormen die uitstekend aansluiten op het snel veranderende onderwijsveld spreken duidelijk aan’.

Veel bezoek en aandacht

Bovenop de leerlingen uit het scholenbezoek ontving Rijksmuseum Twenthe het afgelopen jaar nog eens ruim 58.000 bezoekers. Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum Twenthe en TwentseWelle: ‘Vooral de tentoonstellingen over Gainsborough en De Lairesse waren populair. Deze laatstgenoemde kon bovendien bogen op veel media-aandacht. De komst van de door De Lairesse beschilderde orgelluiken uit de Westerkerk in Amsterdam naar Enschede werd breed uitgemeten in de landelijke pers.’


Ook TwentseWelle dat dit jaar een begin maakte met de transformatie tot een echt familiemuseum kreeg in 2016 naast de leerlingen en studenten nog eens 48.000 bezoekers. Ondanks de tijdelijke sluiting en de heroriëntatie een recordaantal bezoekers. ‘De Vlinderfabriek’ en het openingsfestival van ‘Kom spinnenkoppen’ waren de grote publiekstrekkers.

Tetem tot slot had ook een geweldig goed jaar met 16.000 bezoekers. Vooral tentoonstellingen met interactieve installaties als ‘Observatories of the Self’ van Sara Nuytemans en de zelfspelende gitaarinstallatie ‘Hommage aan Remko Scha’ werden door het publiek hoog gewaardeerd.


Vooruitblik 2017

De verwachtingen voor het komende jaar zijn hooggespannen. Vanaf 11 februari is in Rijksmuseum Twenthe bijvoorbeeld de tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance’ te zien met meesterwerken van Rafaël, Titiaan, Tintoretto, Lotto, Campi, Bellini e.v.a.

Ook verwachten we verdere groei voor museum TwentseWelle met tentoonstellingen en familiefestivals in het voor- en najaar.


Tetem zal vooral inzetten op het ontwikkelen van tentoonstellingen die een duidelijke link hebben met actuele thema’s in de samenleving. Het nieuwe jaar start met de tentoonstelling ‘Nervous systems’ waarin werken getoond worden van internationale kunstenaars als Dries Depoorter, Leonardo Selvaggio en RYBN en in mei de solotentoonstelling van de high-tech fashion designer Anouk Wipprecht.


Samenwerking intensiveert

De samenwerking tussen de Cultuurparkinstellingen op Roombeek krijgt ieder jaar verder vorm en de wijk ontwikkelt zich meer en meer tot een van de belangrijkste culturele trekpleisters van Oost-Nederland. Komend jaar wordt de samenwerking geïntensiveerd waarbij de verwachting is dat we nog meer leerlingen en studenten in Oost Nederland gaan bereiken. Ook het makerfestival wordt dit jaar een coproductie van Tetem en TwentseWelle en vindt plaats op en rond het Roombeek Cultuurplein.


Door de intensieve samenwerking wordt het steeds lastiger om de bezoekersstromen nog strikt te scheiden. Daarom is met besloten om vanaf heden gezamenlijk verslag uit te brengen over de behaalde resultaten.