De Museumfabriek – Het familiemuseum van Twente - te Enschede

Roombeek Cultuurpark Educatie (RCE) start met anatomieworkshop voor groep 7/8 

‘Botje bij botje’ is de nieuwe workshop voor groep 7 en 8 die is ontwikkeld bij de tentoonstelling ‘Van nul- tot duizendpoot’ in Museum TwentseWelle. De leerlingen ontdekken de verschillen in anatomie tussen ledematen van mensen en dieren en volgen daarbij de nieuwe onderwijsmethodiek van het Onderzoekend Leren. De les is het eerste tastbare resultaat voor RCE van het landelijke project Leren doe je Samen, waarin gewerkt is aan een kwaliteitsslag binnen de natuurlessen.

Roombeek Cultuurpark Educatie maakt cultuuronderwijs voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aantrekkelijk, op maat gemaakt en vaak op locatie. Van erfgoed tot media en van workshop tot project. RCE is een samenwerking van Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle en Tetem. Doel van de samenwerking is het ontwikkelen en aanbieden van een nóg rijker palet aan cultuur-educatieve activiteiten.


Afgelopen oktober is de workshop grondig getest door groepen van CBS Anna van Buren, gevestigd tegenover Museum TwentseWelle. In de tentoonstelling ‘Van nul- tot duizendpoot’, die een groot aantal dierskeletten toont, onderzochten de leerlingen in groepjes de skeletkenmerken van klimmers, vliegers, lopers, springers en zwemmers. Vervolgens voerden ze een groter onderzoek uit met als centrale onderzoeksvraag: ‘Zijn ledematen van mensen en dieren erg verschillend?’. Hiervoor hadden de kinderen een levensgroot menselijk skeletmodel ter beschikking, naast uiteraard hun eigen ledematen, en ter vergelijking de dierlijke skeletten in de tentoonstelling. In groepjes bepaalden ze zelf hoe de gevonden resultaten werden vastgelegd en gepresenteerd aan de hele groep. De reacties van de leerlingen tijdens en na de les waren zeer positief (‘De leukste les in tijden!’ ‘Ik wil met mijn ouders naar de tentoonstelling!’) en ook de leerkrachten beoordeelden de les heel goed: ‘Hoe leuk is het om deze dingen in een echt museum te kunnen en mogen ontdekken. Veel leuker dan in een klas op een digibord!’ en ‘Het zelf laten ontdekken/experimenteren vind ik heel vernieuwend in plaats van iets opzoeken en opschrijven. Ik denk dat ze er heel veel van hebben geleerd.’


Vanaf dit voorjaar is de workshop te boeken bij Roombeek Cultuurpark Educatie (via de website www.roombeekcultuurpark.nl). Naast onderzoekend leren bevat de workshop meerdere aspecten van de 21e-eeuwse vaardigheden en bevordert de workshop de wetenschapswijsheid van de leerlingen. De workshop sluit goed aan bij Tule kerndoel 41* en kan daarom als vervanging van een binnen schoolse les worden ingezet.


De inspiratie voor deze workshop komt voort uit het project Leren doe je Samen, waar naast RCE nog tien musea met natuurhistorische collecties, verspreid door het land, aan deelnemen. Van ‘puur-natuurmusea’ zoals Naturalis in Leiden en Natuurmuseum Fryslan in Leeuwarden tot musea die net zoals TwentseWelle een gecombineerde collectie hebben: Museon in Den Haag en het Universiteitsmuseum Utrecht. De educatieve diensten van deze musea hebben zich twee jaar lang bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen binnen het basisonderwijs. Daaruit is een gezamenlijke richtlijn voortgekomen die garandeert dat de aan de natuur gerelateerde lessen op een kwalitatief hoogwaardige wijze voldoen aan de nieuwe methodieken en inzichten.

* De kinderen leren over overeenkomsten en verschillen in bouw tussen mensen en andere zoogdieren; over het bewegingsapparaat (skelet) van mensen en andere zoogdieren; over verschillen tussen mensen en andere zoogdieren in voortbeweging.

_________________________________________________________________________________

Neem voor meer informatie over workshop Botje bij botje of over project Leren doe je Samen contact op met Loes Schippers: loes@roombeekcultuurpark.nl of 06-34188947.